ZASADA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZASADY PRZETWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

KIM JESTEŚMY

Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Mustang-Shop.pl MOTO-SERWIS Sebastian Daroń , Krukówko 29 , 89-115 Mrocza, która jest właścicielem  sklepu internetowego mustang-shop.pl.

 

KONTAKT Z NAMI

Jeśli chciałbyś się z nami skontaktować w sprawie swoich danych osobowych, możesz wysłać list na adres Mustang-Shop.pl Krukówko 29, 89-115 Mrocza lub przesłać maila na adres info@mustang-shop.pl z dopiskiem "Moje dane osobowe"

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Osobą pełniącą funkcję Inspektora Danych Osobowych jest Sebastian Daroń , z którym możesz się skontaktować przesyłając mail pod adres info@mustang-shop.pl

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe uzyskujemy od Ciebie, podczas rejestracji lub zakupu bez rejestracji w sklepie internetowym Mustang-shop.pl. Dodatkowe dane osobowe , takie jak adres zamieszkania, NIP lub nr telefonu otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją transakcji realizowanych za pomocą naszego sklepu internetowego lub przekazujesz je nam telefonicznie w przypadku zakupu towarów przez telefon.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji sprzedaży towarów oferowanych przez nasz sklep.

 

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

 

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:

-imię i nazwisko

-nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)

-adres zamieszkania

-adresy dostaw

-numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)

-adres e-mail

-numer telefonu

-historia transakcji (w tym co i kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności)

-twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności

-twój podpis

-informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)

-numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem

-twoje opinie

-dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem

-udzielone przez Ciebie zgody.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

-Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji lub zakupu bez rejestracji w MUSTANG-SHOP.PL, przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

-Twoje dane osobowe przekazane prze Ciebie podczas zakupów w naszym sklepie przetwarzamy w celu wywiązania sie z umowy sprzedaży.

-Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe uzależniony jest od celu przetwarzania:

1. W przypadku rejestracji - przez okres jaki jesteś zarejestrowany- do czasu wypisania się z serwisu

2. W przypadku realizacji sprzedaży - przez okres realizacji umowy, po tym okresie twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalniem naszej działalności , do czego jesteśmy zobowiązani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat

3. W przypadku udzielania odpowiedzi na pytania – jeżeli jesteś zarejestrowanych użytkownikiem serwisu – przez czas, o którym mowa w pkt 1 powyżej; jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, przez czas niezbędne dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania zamówień które składasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe przekazujemy firmom przewozowym lub transportowym, w celu dostarczenia zakupionego przez Ciebie towaru.

 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Reguły przetwarzania Twoich danych osobowych

Reguła adekwatności

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

Reguła transparentności

Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

Reguła prawidłowości

Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem info@mustang-shop.pl

Reguła integralności i poufności

Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

Reguła rozliczalności

Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili, to korzystanie jest dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części "W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail info@mustang-shop.pl lub pisząc na adres Mustang-Shop.pl Krukówko 29 89-115 Mrocza, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU


Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail info@mustang-shop.pl lub pisząc na adres Mustang-Shop.pl Krukówko 29 89-115 Mrocza, z dopiskiem „Dane osobowe”.